top of page
דוחות שנתיים ליחידים

דוחות שנתיים ליחידים

 דוחות מס שנתיים ליחידים 

בעלי מניות, עצמאיים ואף שכירים אשר הכנסתם מעל סכום מסוים  מחויבים להגיש כל שנה דוח למס הכנסה.
 

במשרדנו שמים דגש על מיקסום הטבות המס העומדות לזכות הנישום במסגרת החוק והתקנות ומקפידים על מימוש ומיצוי זכויותיו של הלקוח תוך התייחסות להוצאות המותרות, ניכוים, זיכוים המותרים על פי החוק כך שתשלומי המס יוקטנו למינימום האפשרי, הכנת הדוחות ומקסום זכויות הנישום מתבצעת בפיקוח של רו"ח.

bottom of page