top of page
דוחות תזרימי מזומנים

דוחות תזרימי מזומנים

 דוחות תזרימי מזומנים 

ניהול תזרים מזומנים מדויק ואמין הינו כלי ניהול המאפשר לעסק לחזות את כניסת ויציאת המזומנים ולשקף את יתרת המזומנים בעסק.
 

ניהול נכון ומדויק של תזרים המזומנים מאפשר לבעל העסק להתכונן לבאות ומספק לו מידע לצורך קבלת החלטות אפקטיביות לניהול פיננסי של העסק. משרדנו מספק שירותי דוחות תזרימי מזומנים באמצעות הכלים החדשניים ביותר המאפשרים ללקוחותינו לחזות מבעוד מועד את מצבם הפיננסי הצפוי.

bottom of page