top of page
shachar-de-valence-014.jpg

החזרי מס לשכירים

 החזר מס הכנסה לשכיר 

לשכירים רבים מנוכה מהשכר מס כנסה וביטוח לאומי בסכומים גבוהים יותר מהנדרש מהם על פי החוק.
 

משרדנו מבצע בדיקה פרטנית וקפדנית עבור 6 השנים האחרונות לצורך מיצוי ומקסום זכויותיו של הלקוח לקבלת החזרי מס לשכירים המפחיתים את חבות המס וע"פ החוק ובכך מגדילים את החזר המס לנישום לרמתו המקסימלית.

לביצוע בדיקת זכאות ללא התחייבות, מלאו את הפרטים הבאים:

מצב משפחתי
גובה שכר חודשי
משלם/מת מס הכנסה בתלוש?
האם היית בחל"ת, אבטלה, חופשת לידה או תאונת עבודה ב-6 השנים האחרונות?
החלפת מקום עבודה ב-6 השנים האחרונות
bottom of page