top of page
Open Sign

המדריך המלא לפתיחת עסק חדש

 מדריך לעוסקים חדשים 

בשעה טובה החלטתם להיות עצמאיים ולפתוח עסק חדש שהוא לגמרי שלכם. פתיחת עסק חדש הוא תהליך מורכב, הדורש תשומת לב רבה וכרוך במספר פעולות שעליכם לבצע מול הרשויות השונות. לפניכם כל השלבים בפתיחת עסק חדש.
 

בניית תכנית עסקית

חשוב מאוד לבנות תכנית עסקית הכוללת את הגדרת המוצר או השירות שלכם. יש להתייחס לבידול שלכם מול המתחרים, על מנת לבחון האם קיימת הזדמנות עסקית וכדאיות כלכלית. בנוסף לכך, יש לערוך סקר שוק, לנתח את התחרות בענף שבו אתם מתכננים לעסוק, לקבוע יעדים כלכליים ולתכנן את חלוקת התקציב שלכם להוצאות השונות כמו שיווק ופרסום, כוח אדם, שכר דירה, ארנונה וכו׳.

קבלת החלטה לגבי סטטוס העסק

ישנן כמה אפשרויות העומדות בפניכם לגבי הגדרת סטטוס העסק - תוכלו להקים את העסק כעצמאים ולהחליט האם להירשם במע״מ כעוסק מורשה או לפתוח את העסק כעוסק פטור. אם העסק מנוהל על ידי כמה גורמים, ניתן להקים אותו כשותפות או באמצעות חברה בע״מ. לכל סטטוס יש את היתרונות, החסרונות וההשלכות שלו, ומומלץ לבדוק עם רואה חשבון מהו הסטטוס המתאים ביותר עבורכם.

פתיחת תיקים ברשויות המדינה

פתיחת עסק חדש מצריכה מכם לפתוח תיק במשרדי מע״מ (מס ערך מוסף). יש להגיע עם המסמכים הדרושים בהתאם לסטטוס העסק שלכם כמו תעודת זהות, חוזה שכירות, חוזה התקשרות עם צדדים שלישיים, תעודת הכשרה מקצועית, תקנון של החברה, צילום צ׳ק בו מופיע חשבון הבנק ועוד. בנוסף, עליכם לגשת לסניף מס הכנסה באזור מגוריכם לא יאוחר מיום תחילת העיסוק, ולהודיע לפקיד השומה על פתיחת העסק. אם החלטתם על פתיחת העסק כעצמאיים עליכם לפתוח תיק גם בביטוח לאומי, ואם אתם מעסיקים עובדים יש לפתוח תיק ניכויים בביטוח לאומי ובמס הכנסה.

ענייני בירוקרטיה

מומלץ לפתוח חשבון בנק נפרד לעסק, כך שתהיה לכם שליטה מסודרת על ההכנסות וההוצאות. שימו לב שעל פי החוק עליכם להפיק חשבוניות מס או קבלות בגין כל הכנסה. ניתן להשתמש בפנקסי חשבוניות/קבלות מודפסים או להשתמש בשירותי תוכנה הקיימים ברשת להפקת המסמכים.

bottom of page