top of page
הנהלת חשבונות לחברות

הנהלת חשבונות לחברות

 רואה חשבון לחברה בע"מ  

הנהלת חשבונות לחברות היא כלי חשוב והכרחי לניהול העסק שלכם. בעזרת הנהלת חשבונות לחברות, ניתן לבצע מעקב אחרי כל הפעולות הכלכליות שבוצעו בעסק שלכם: התוצאות העסקיות, החובות של הלקוחות, סכומי הגבייה, חובות לספקים וכמובן תזרימי המזומנים של העסק שלכם.
 

מהו תפקידם של מנהלי החשבונות?

האנשים שאחראים על הנהלת חשבונות לחברות גדולות, מבצעים את כל הרישומים של החשבונות בעסק. במסגרת תפקידם, מנהלי החשבונות רושמים את כל ההכנסות וההוצאות שיש בעסק, מבצעים התאמות מול הבנקים, מדווחים לרשויות על הפעולות השונות בעסק ומפיקים דוחות לבעלי העסק עצמם. כל הפעולות האלה מבוצעות על ידי רואה חשבון פנימי או חיצוני ובלי פעולות אלה העסק יכול להיות חשוף לתביעות או ביקורות של הרשויות השונות.

 

חלק מהדוחות שמפיקים מנהלי החשבונות הם: דוח רווח והפסד, כרטסת לקוחות, מאזן בוחן, ספקים, דוחות מע"מ ועוד. הנהלת חשבונות לחברות דואגת שכל המסמכים החשובים של העסק שלכם ישמרו בצורה מסודרת. זאת על מנת שמסמכים אלו יהיו זמינים לחברות במקרים של תקלה או תלונה של אחד מלקוחותיה.

 

למה צריך הנהלת חשבונות לחברות?

בלי הנהלת חשבונות לחברות, לבעלי העסקים יהיה קשה לעקוב אחרי ההוצאות וההכנסות שלהם מהעסק. לכל חברה יש הוראות ניהול ספרים משלה, וכל הדוחות והמסכמים הרלוונטיים לעסק צריכים להתנהל לפי הוראות ניהול הספרים המחייבות אותה על פי החוק. החברות השונות המבצעות הנהלת חשבונות לחברות, יודעות את החוק ודואגות שהעסק שלכם יהיה מוגן בכל הקשור לניהול החשבונות שלכם.

 

מהן השיטות לניהול חשבונות?

הנהלת חשבונות חד צידית - ניהול החשבונות תוך רישום ההכנסות וההוצאות של העסק בלבד. בשיטה זו מספקים דוחות רווח והפסד ודואגים לדיווח שוטף לרשויות על הפעולות השונות של העסק. שיטה זו מתאימה בדרך כלל לעוסקים פטורים או עוסקים מורשים.

 

הנהלת חשבונות כפולה - ניהול החשבונות תוך רישום ההכנסות וההוצאות ובנוסף ניהול של כרטיסי הלקוחות, הספקים, עובדים, רכוש, בנקים, מלאים ועוד. שיטת ניהול זו היא מורכבת יותר והיא חלה על חברות בע"מ או עסקים מורשים בהיקפים גדולים כך שהחוק מחייב אותם בניהול מסוג זה.

 

הנהלת חשבונות לחברות בע"מ - שחר דה-ולנסה

במשרד של שחר דה-ולנסה רואה חשבון תוכלו לקבל שירות של הנהלת חשבונות לחברות מכל הסוגים. שחר דה-ולנסה מתאפיין בשירות מקצועי, אמין ואישי ומגיע לתחום עם ניסיון של שנים. המשרד מבצע שירות של הנהלת חשבונות חד צידית והנהלת חשבונות כפולה תוך פיקוח וליווי אישי של רואה חשבון מוסמך.

 

bottom of page