top of page
הנהלת חשבונות חד צידית

הנהלת חשבונות חד צידית לעצמאים

 הנהלת חשבונות חד צידית 

עוסקים פטורים ועוסקים מורשים נדרשים לנהל רישום של כל ההכנסות וההוצאות בעסק.
 

במקום לבזבז זמן יקר במיון הוצאות, ברישום נכון, בהפרדה בין ההוצאות לבין המע"מ הכלול בהן, משרדנו מספק שירותי הנהלת חשבונות משלב המיון וקליטת מסמכי העסק במערכת הנהלת החשבונות וניהול ספרי העסק בצורה מקצועית ולפי הוראות ניהול ספרים המתאים לאופי העיסוק ועד לביצוע דיווחים ותשלומים לרשויות המס.

bottom of page