top of page
ייעוץ וליווי פיננסי

ייעוץ וליווי פיננסי

 ייעוץ וליווי פיננסי 

ייעוץ בניהול נכון של העסק (בדגש על הפן כלכלי), ייעוץ בהכנת תוכנית עסקית וליווי פיננסי למיזמים חדשים ועסקים קיימים כולל סיוע בגיוס כספים מספקי אשראי.
 

משרדנו מבצע בדיקת נאותות ובדיקת דוחות כספיים לפני רכישת עסק ובהבראת עסק קיים. בדיקת כדאיות פתיחת עסק.

bottom of page