top of page
כל מה שחשוב לדעת לפני רכישת עסק

כל מה שחשוב לדעת לפני רכישת עסק

 מה צריך לדעת לפני רכישת עסק 

רכישת עסק, פעילות עסקית או חברה, עשויה להיות משתלמת במיוחד. יחד עם זאת, רכישת עסק כוללת מגוון סוגיות שיש לתת עליהן את הדעת לפני שמבצעים את הרכישה. לפניכם כמה היבטים שעליכם לשים לב אליהם לפני רכישת עסק.
 

בדיקת כדאיות העסקה

ראשית, חשוב להבין האם עסקת הרכישה אכן משתלמת עבורכם. האם מדובר בהזדמנות עסקית טובה שיש בה פוטנציאל רווח גדול או שרכישה כזו עלולה להיגמר בכישלון? מומלץ לבצע בדיקת הערכת שווי של החברה, לבדוק מהו גובה התמורה שתקבלו והאופן שבו התמורה תשולם. בנוסף לכך, יש לבחון את כדאיות רכישת מניות החברה קניית הפעילות או הנכסים. לכל צעד שכזה יש השלכות מיסוי והשלכות חשבונאיות ומשפטיות שצריך לקחת בחשבון.

עריכת תחקיר על העסק אותו אתם מעוניינים לרכוש

לפני שאתם מבצעים רכישת עסק, חשוב שתלמדו לעומק את מהו העסק שאתם מעוניינים לרכוש. ניתן לערוך מחקר בעצמכם או לפנות לחברת מחקר המתמחה בכך שתבחן את מהות העסק והפעילות שלו. יש לבדוק מהו הוותק של העסק, מי ייסד את העסק, מי הבעלים הקודמים ומי הבעלים הנוכחים. בדקו שלעסק קיימים הרישיונות המתאימים להפעלתו, בקשו שבעלי העסק יעבירו לכם דוחות שמסרו לרשויות המס כגון דוחות שנתיים, טפסי 102 ודיווחים למע״מ. כמו כן, יש לבדוק מהו סטטוס המלאי והרכש של העסק, ולבקש קבלת דוחות של רווח והפסד מהשנתיים האחרונות ודוחות של מועד המשא ומתן המשוער.

 

בנוסף לכך, חשוב לערוך בדיקת נאותות משפטית וחשבונאית כלכלית שתבחן את החוזים שהחברה חתמה עליהם, סטטוס ספקים, תביעות משפטיות המערבות את החברה, סטטוס לקוחות, התחייבויות כלפי עובדי העסק ועוד.

לאחר רכישת העסק

מזל טוב, עסקת רכישת העסק הושלמה. כעת, עליכם לבצע מספר פעולות מוקדם ככל האפשר ממועד רכישת העסק: יש להודיע לרשויות השונות כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, רשם השותפויות ורשם החברות על רכישת העסק. במקרים מסוימים תידרשו אף לפתוח תיקים במס הכנסה. כמו כן, במידת הצורך יהיה עליכם לחדש את רישיון העסק ולקבל את ההיתרים. בהצלחה!

bottom of page