top of page
עסק עצמאי או חברה בעמ

עסק עצמאי או חברה בע"מ

 מה ההבדלים בין עסק עצמאי לבין חברה בע"מ 

בשעה טובה פתחתם עסק חדש, וכעת עומדות בפניכם שתי אפשרויות: להירשם כעסק עצמאי (יחיד) או לפעול כחברה בע״מ. לכל סטטוס עסק ישנם היתרונות והחסרונות שלו, וחשוב לבחון אותם היטב יחד עם רואה החשבון שלכם על מנת לקבל את ההחלטה המתאימה לכם ביותר.
 

מהם המאפיינים של עסק עצמאי?

בעל עסק עצמאי מתנהל באופן אישי מול רשויות המס במדינה. עליו לפתוח תיקים במס הכנסה, מע״מ וביטוח לאומי. בעל עסק עצמאי נדרש לשלם מס על הכנסות לפי מדרגות המס בהתאם לשיעורים שנקבעו בחוק. אחד היתרונות של עצמאים לעומת חברה בע״מ הוא שהם זכאים לשיעורי מס מופחתים על פעילויות בשוק הון ועל חלק מרווחי ההון.

 

עצמאי חייב לשלם עבור ביטוח לאומי ומס בריאות לפי מדרגות עד לשיעור של כ- 17 אחוז מהרווחים שלו ועד לתקרה הקבועה בחוק. כאשר הוא מנהל את פנקסי החשבונות שלו הוא יכול לבחור או בשיטה הכפולה (לפיה רושמים את כל הפעולות הפיננסיות בעסק לרבות התחייבויות, נכסים, הכנסות והוצאות) או בשיטה החד צידית (לפיה רושמים רק את ההכנסות וההוצאות של העסק) לפי חוקי המס ובהתאם להיקף המחזורים והמועסקים בעסקו. במקרה של פשיטת רגל, בעל העסק חשוף לנושים שונים.

מה המאפיינים של חברה בע"מ?

אם החלטתם לפתוח חברה בע״מ יש לפנות לרשם החברות לפתיחת החברה. בנוסף, יש לפתוח תיקים במע״מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. החברה נדרשת לשלם מס חברות וחייבת להגיש דוח שנתי. חברה בע״מ אינה נדרשת לשלם ביטוח לאומי על הרווחים או על הדיבידנד. יחד עם זאת, יש לשלם מס נוסף על הדיבידנד בשיעור של 30 אחוז (לבעל מניות מהותי) לאחר חלוקת הרווחים. בנוסף, היא נדרשת לשלם מס נוסף על שבח מקרקעין ורווחי הון. כדי לנצל באופן הטוב ביותר את מדרגות המס הנמוכות, לבעל השליטה בחברה מומלץ לתכנן את משיכת משכורתו החודשית ואת שאר הרווחים למשוך כדיבידנד ע"פ התנאים הרשומים בחוק. בנוסף, על בעל מניות להגיש מידי שנה דוח אישי למס הכנסה.

 

חברה בע״מ נדרשת לנהל את פנקסי החשבונות שלה בשיטה הכפולה לא משנה מה גודלה של החברה. בעל השליטה יכול להעביר את הבעלות על החברה באמצעות מכירת מניות, ובמקרה של פשיטת רגל אין לבעל החברה חשיפה אישית לנושים אלא במקרה של ערבויות אישיות.

bottom of page