top of page
צעדים ראשונים לעוסק המתחיל

צעדים ראשונים לעוסק המתחיל

 מדריך לעוסק המתחיל 

מזל טוב, החלטת לצאת לדרך חדשה ולפתוח עסק עצמאי. בכדי להקל את צעדיך הראשונים ריכזתי עבורך מדריך קצר להכרת נושאים ומושגים שאני מוצא כחשובים ושימושיים.

למי עלי להודיע שאני פותח עסק עצמאי?

 1. מע"מ.

 2. מס הכנסה.

 3. ביטוח לאומי.

 4. מס הכנסה ניכויים (במידה ומעסיק עובדים).

נתונים בסיסיים על המוסדות הרלוונטיים:

מע"מ:

 • עוסק פטור - עד הכנסה שנתית של 100,491 ש"ח, פטור מדיווח שוטף על הכנסות למע"מ.

 • עוסק מורשה - מעל הכנסת "עוסק פטור" או "בעל מקצוע חופשי" חייב בדיווח חודשי / דו חודשי למע"מ.

 • שיעור המע"מ - 17%.

 

ביטוח לאומי:

חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:

 • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.

 • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע (10,428-2020 ₪).

 • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם מקדמות חודשיות:

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע ( 6,257 ש"ח) ישלם 6.72%  דמי ביטוח לאומי ו- 3.10% דמי ביטוח בריאות (סה"כ 9.82%).

מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישלם 11.23% דמי ביטוח לאומי ו- 5%  דמי ביטוח בריאות (סה"כ 16.23%).

מס הכנסה:

עצמאי נדרש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ולשלם מקדמות חודשיות/דו חודשיות למס הכנסה לפי מחזור ההכנסות ובשיעור קבוע. את המקדמות ניתן להגדיל, להקטין ואף לבטל לפי הצורך.

מס ההכנסה נקבע לפי "מדרגות המס".

כמו כן, עצמאי נדרש להגיש "הצהרת הון" אין הנחיה מפורשת כל כמה זמן נדרשת הצהרת הון.

בדרך כלל לאחר פתיחת עסק נדרשת מבעל העסק הצהרת הון - בדרך כלל במהלך השנתיים הראשונות שלאחר פתיחת העסק.

ההפרשים בין הצהרות ההון הבאות אינן קבועות ופקיד השומה רשאי לדרוש הצהרה בכל עת.

ברגע שהגשתם הצהרת הון ככול הנראה שלא ידרשו מכם הצהרה נוספת בשנה, שנתיים הבאות לכל הפחות.

 

מס הכנסה ניכויים:

תיק ניכויים במס הכנסה נפתח רק כאשר מעסיקים עובדים ועלינו לנכות משכרם את מס ההכנסה או כאשר אנו עובדים עם ספק/נותן שירות  אשר יש לנכות  עבורו מס במקור, הדיווח הינו חודשי/דו חודשי.

הניכוי נקבע לפי מדרגות המס למשכורות וע"פ שיעור הניכוי הנדרש לספק/נותן שירות.

 

העקרונות בדיני המס:

 1. משלמים מס רק על הרווח.

 2. רווח שווה להכנסות פחות הוצאות.

 3. ככל שההוצאות גדלות יותר, הרווח קטן יותר ולכן המס לתשלום לשלטונות המס (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי) יקטן.

bottom of page